Marka Danışmanlığı & Marka Geliştirme

Kurumsallaşma çalışmalarını bir strateji dahilinde uygulamaya alıp, firmanızın zaman ve para kaybını önleyerek geleceğe taşıyoruz. İlk etapta; istek ve beklentilerinizin öncelikli ve önemli olduğu bilinciyle bilgi ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Ardından akılcı ve verimli projeler geliştirip uygulamaya koyuyoruz. Böylece hızlı ve doğru yöntemlerle markanızı hedefe ulaştırıyoruz.

Hızla değişen pazar koşullarında ve rekabetin içinde önde soluksuz koşabilmek markalarınıza yaptığınız yatırımdan da geçer.  Markalar eğer akıllı manevralarla, titizlikle yönetilmezlerse yok olmaya mahkumdurlar veya yok olmasalar dahi gene aynı sebeplerle yapılan yatırımın karşılığını alamazsınız. Bu gün herhangi bir Marka’ya yapılabilecek en değerli ve önemli yatırım “bilgi” dir. Başarılı markalar yaratabilmek, markanızı değişen pazarlama dinamiklerinde rekabet avantajı sağlayacak şekilde yönetebilmek için markaların stratejik yönetim süreçlerini ve dinamiklerini çok iyi bilmeniz gerekir.

Marka yönetimi, pazarlama kararları geliştirme, stratejik araştırmalar ve ölçüm süreçlerinin iyileştirilmesini amaçlayan pazarlama destek hizmetleri gerçekleştirilir. Pazarlama ve marka planlarının hazırlanması, kaynakların değerlendirilmesi, uygulamaların koordinasyonu,  görsel iletişim denetimi, ajans yönetimi, fikri mülkiyet ve çalışan marka programlarının desteklenmesi süreçlerini içermektedir. Kurumunuzun pazarlama süreçlerini yöneten bir danışmanlık hizmetidir.

Nitekim, günümüzün giderek çetinleşen rekabet ortamında, pazarlama stratejilerini değişen piyasa şartları ve tüketici ihtiyaçlarını göz önüne alarak oluşturan firmalar başarılı olabilmektedir. Bu başarıyı yakalamak için de “marka geliştirmek” büyük önem kazanmaktadır.

MARKA